Specjalizacja

Zastępstwo procesowe

  • reprezentacja stron przed sądami powszechnymi, polubownymi i arbitrażowymi;
  • przygotowywanie pism procesowych w postępowaniach cywilnym, gospodarczym i administracyjnym.