Specjalizacja

Prawo pracy

  • kontrakty menedżerskie i umowy o pracę;
  • regulaminy pracy i regulaminy płacy;
  • doradztwo w zakresie problemu mobbingu i dyskryminacji;
  • zastępstwo w toku postępowań sądowych.