Specjalizacja

Prawo papierów wartościowych

  • wprowadzenie spółki na rynek New Connect;
  • przygotowanie oferty publicznej akcji;
  • realizacja obowiązków informacyjnych spółek publicznych;
  • prawo wekslowe i czekowe.