Specjalizacja

Prawo nowych technologii

  • ochrona praw autorskich;
  • umowy licencyjne, umowy o przeniesienie praw autorskich;
  • rejestracja znaków towarowych;
  • transakcje e-commerce.