Specjalizacja

Prawo kontraktowe

  • negocjacje i przygotowywanie umów oraz ogólnych warunków umów, wraz z kompletnymi instrukcjami opisującymi zasady stosowania tych umów i załącznikami;
  • opiniowanie umów;
  • obsługa zabezpieczeń umownych.