Specjalizacja

Prawo gospodarcze

  • tworzenie i rejestracja spółek osobowych i kapitałowych, w tym przygotowywanie ich umów i statutów;
  • tworzenie i rejestracja oddziałów i przedstawicielstw spółek, w tym tych z siedzibą za granicą;
  • obsługa zmian w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej, polegających m. in. na podwyższeniu kapitału zakładowego (w tym poprzez wniesienie na pokrycie kapitału zakładowego wkładów pieniężnych lub aportów albo poprzez konwersję dopłat, pożyczek oraz innych wierzytelności na udziały lub akcje) lub obniżeniu kapitału zakładowego (w tym w drodze umorzenia udziałów lub akcji);
  • przeprowadzanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw (fuzje, przekształcenia, podziały), a także ich likwidacji, upadłości oraz postępowań naprawczych;
  • zakładanie i organizacja spółek celowych;
  • prowadzenie spraw korporacyjnych spółek, w tym redakcja wewnętrznych regulaminów, organizacja i protokołowanie posiedzeń organów spółek;
  • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami rejestrowymi.