Specjalizacja

Prawo antymonopolowe

  • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniu przed Prezesem UOKiK;
  • przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji i obsługa transakcji wymagających zgody Prezesa UOKiK;
  • opracowywanie umów z zakresu umów o szczególnym ryzku wystąpienia niedozwolonych klauzul umownych.