Specjalizacja

Obsługa inwestycji kapitałowych

  • nabywanie i zbywanie akcji i udziałów spółek kapitałowych;
  • nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części;
  • due dilligence (audyty prawne).