Porady prawne

Sytuacja

Przedsiębiorstwo działające w branży budowlanej, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży okablowania oraz innego elektrycznego oprzyrządowania. Średnio w miesiącu zawieranych jest około 20 takich umów.

Ze względu na specyfikę działalności, jaką jest pośrednictwo w handlu, dla powodzenia całego przedsięwzięcia szczególnie ważne jest zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa i bieżąca egzekucja wymagalnych należności.

Problem

Przedsiębiorca w ramach swojej działalności zobowiązywał się do dostarczenia określonej ilości kabli swojemu Klientowi bezpośrednio od ich producenta. Przedsiębiorca odbierał od producenta towar i sprzedawał go swojemu Klientowi z obowiązkiem zapłaty w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Z producentem natomiast rozliczał się w ten sposób, że zapłatę za odebrany towar przelewał mu na wskazany rachunek bankowy w określonym terminie, który nie był jednak dłuższy niż 14 dni od dnia kiedy przedsiębiorca wystawił Klientowi fakturę za dany towar.

Producent dla zabezpieczenia swoich należności zastrzegł sobie w umowie pośrednictwa zawartej z przedsiębiorcą wysokie kary umowne w przypadku zwłoki z zapłatą ceny. Niestety, przedsiębiorca nie zawsze otrzymywał należne zapłaty w terminie, a kierowane przez niego do Klientów wezwania do zapłaty nie przynosiły rezultatu.

Rozwiązanie

Przedsiębiorca zwrócił się o pomoc do kancelarii radcy prawnego. Windykacja zaległych należności prowadzona przez radcę prawnego niemal od razu przyniosła zamierzone efekty.

Pisma wzywające do natychmiastowej zapłaty należności kierowane do dłużnika i podpisane przez radcę prawnego powodowały, że dłużnik przekonywał się o profesjonalnym i poważnym prowadzeniu sprawy. Dodatkowo powstawało u niego przeświadczenie, że rygor przekazania sprawy na drogę sądową w przypadku nie uiszczenia w wyznaczonym terminie zaległych należności nie jest bezpodstawny. Obsługa wierzytelności przedsiębiorcy dotyczyła także postępowania egzekucyjnego, w sytuacji gdy dłużnik dobrowolnie nie uregulował zaległości.

Profesjonalne wsparcie w zakresie tego etapu postępowania windykacyjnego, w tym poprzez zbadanie dokumentów przedsiębiorstwa Klienta pod kątem ewentualnego majątku, z którego mogłoby nastąpić zaspokojenie, a także kontakt z komornikiem, umożliwiły skuteczne ściągnięcie należnych przedsiębiorcy wierzytelności.

Korzyści finansowe *

  • Wartość zwindykowanych należności przedsiębiorcy - 25.000 zł (wielkość uśredniona dla okresu 1 miesiąca)
  • Wartość kar umownych, które mogłyby być nałożone na przedsiębiorcę z tytułu nie terminowej zapłaty za towar na rzecz producenta - 50.000 zł (wielkość uśredniona dla okresu 1 miesiąca)

Łącznie: 75 000 zł *

* Przykładowe korzyści finansowe dla średniej wielkości spółki z branży budowlanej. Opisany przypadek nie może być traktowany jako wiążący w indywidualnej sprawie, gdyż ta wymaga każdorazowo odrębnego wyliczenia.