Porady prawne

Sytuacja

Firma działa na rynku spożywczym w Małopolsce od kilku lat. W ciągu tego okresu małe, rodzinne przedsiębiorstwo z Krakowa rozwinęło się w prężnie działający w całym województwie podmiot gospodarczy, zatrudniający ponad 50 osób.

W wyniku serii strategicznych spotkań w ramach Zarządu zapadła decyzja o rozwinięciu sprzedaży na obszarze północy Polski. Dla usprawnienia całej inwestycji i zapewnienia jej pomyślności, konieczne było zawiązanie nowej spółki, która tam gdzie byłoby to możliwe wspierałaby się zapleczem technicznym i produkcyjnym firmy - matki.

Problem

Obydwie spółki rozpoczęły wzajemną współpracę realizując pomiędzy sobą różnego rodzaju odpłatne transakcje. Dobrze prosperowały, zjednywały sobie coraz to nowych klientów.

Sytuacja zmieniła się w momencie, kiedy wzajemnymi relacjami pomiędzy spółkami, a w szczególności zasadami dotyczącymi zachodzących pomiędzy nimi rozliczeń, zainteresował się Urząd Skarbowy. Do tej pory prawnymi kwestiami prowadzenia działalności gospodarczej przez obie spółki zajmował się jeden ze wspólników założycieli. Wspólnik ten nie był jednak w stanie nadążyć za ciągle zmieniającymi się przepisami prawa, gubił się w ich zawiłościach, co w konsekwencji doprowadziło do zaniedbania podstawowych obowiązków ciążących na przedsiębiorcach. W rezultacie okazało się, iż spółki nie mają właściwie prowadzonej dokumentacji podatkowej, w tym tej dotyczącej stosowanych pomiędzy nimi cen transferowych, a dodatkowo, że dopuściły się one nieświadomie innych nadużyć, za które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogły im grozić różnego rodzaju sankcje prawne.

Dodatkowo, nieprawidłowy wynik kontroli skarbowej dał podstawę do twierdzenia, że również pozostała dokumentacja związana z działalnością spółek może zawierać istotne braki.

Rozwiązanie

Zaproszenie do współpracy radcy prawnego, który w ramach audytu prawnego obu spółek uzupełnił brakującą lub poprawił istniejącą już wewnętrzną dokumentację każdej z nich, pozwoliło na uniknięcie ewentualnych sankcji nakładanych w toku kontroli przez takie organy administracji publicznej, jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Państwowa Inspekcja Pracy.

Prawidłowe przygotowanie przedmiotowej dokumentacji pozwoliło również na usystematyzowanie pewnych zagadnień organizacyjno - administracyjnych obu przedsiębiorstw, a także uregulowanie ich w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Co więcej, prawidłowe przygotowanie dokumentacji wewnętrznej obu spółek, pozwoliło nie tylko uniknąć niekomfortowego i stresującego położenia osób kontrolowanych, ale przede wszystkim uchroniło mozolnie budowaną reputację przedsiębiorstw od nadwyrężenia w przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonych w ich ramach kontroli.

Korzyści finansowe *

  • Wielkość kar nałożonych na przedsiębiorcę po przeprowadzeniu kontroli skarbowej (grzywna oraz odsetki od zaległego zobowiązania podatkowego) - 35.400 zł
  • Wielkość kar nałożonych na przedsiębiorcę po przeprowadzeniu kontroli przez ZUS grzywna oraz odsetki za zwłokę) - 2.500 zł
  • Wielkość kar nałożonych na przedsiębiorcę po przeprowadzeniu kontroli przez PIP - 12.000 zł

Łącznie: 49 900 zł *

* Przykładowe korzyści finansowe dla średniej wielkości spółki z branży spożywczej. Opisany przypadek nie może być traktowany jako wiążący w indywidualnej sprawie, gdyż ta wymaga każdorazowo odrębnego wyliczenia.