Kariera

Oferty praktyk

Wiedząc jak ważne jest doświadczenie w pracy prawnika, Kancelaria prowadzi dla studentów IV i V roku prawa, a także osób które ukończyły studia prawnicze, stały program praktyk. W ramach programu praktyk młodzi prawnicy będą mieli szansę zapoznać się z podstawami funkcjonowania Kancelarii, a także uczestniczyć przy realizacji ciekawych projektów z różnych dziedzin prawa.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres praktyki@mpw-kancelaria.pl z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.)".